Lab-QAcademy Training Informatie  
Risico's en kansen (risicomanagement)

Het elimineren en/of beperken van risico's en het benutten van kansen is een nieuw aspect in de borging van de kwaliteit binnen de laboratoria. In de ISO 15189:2012 voor medische laboratoria is risicomanagement als nieuw verplicht element opgenomen. Ook in de nieuwe ISO 9001:2015 en de nieuwe ISO/IEC 17025:2017 zijn het omgaan met risico's en kansen als nieuwe eisen opgenomen. Risicomanagement heeft als primaire doelstelling de continuïteit van het laboratorium te verzekeren. Risicomanagement betreft dus zowel management als technische processen. De focus bij ISO 15189:2012 en ISO/IEC 17025:2017 ligt meer op de werkprocessen.

Naast de behandeling van de theorie, waarbij de tools die nodig zijn in het kader van het identificeren en beheersen van risico's en het benutten van kansen, worden praktijkoefeningen gedaan. Hierbij worden contextanalyse, risicoanalyse, identificeren van kansen, inschatting, vaststellen en invoeren van beheersmaatregelen, benutten van kansen en het managen daarvan van risico's aan de hand van casussen geoefend.

Deze cursus is bedoeld voor laboratoriummanagers, kwaliteitsmanagers, (hoofd-)analisten of vakdeskundigen in een medisch, test-, farmaceutisch of kalibratielaboratorium.

Programma

  • Inleiding risico's en kansen
  • Integraal management van risio's en kansen
  • Simpeler benadering uitgaande van alleen de werkprocessen
  • Risicoclassificatie
  • Oorzaakanalyse
  • Beheersmaatregelen en PDCA-cyclus

De cursus wordt verzorgd door drs. Peter Kootstra. Lab-QAcademy heeft ruime ervaring met en kent beide kanten van het accreditatieproces, zowel bij de invoering van kwaliteitssystemen als laboratorium-en kwaliteitsmanager en in de rol van teamleider en vakdeskundige voor de Raad voor Accreditatie en andere Europese accreditatieinstellingen.

Kosten
De kosten voor deze eendaagse cursus bedragen € 550,- (excl. BTW, inclusief trainingsmateriaal, certificaat van deelname, lunches, koffie/thee/ frisdrank).

Cursusdata

  • 4 maart 2020

 
  Lab-QAcademy  |  Postbus 90251, 1006 BG AMSTERDAM
+31(0) 85 246 02 92  |  info@lab-QAcademy.com  |  www.lab-QAcademy.com
 
  print pagina sluit venster