Lab-QAcademy Training Informatie  
Interne Audit

Binnen het proces van de interne audit, met het doel vast te stellen dat aan de (accreditatie) eisen en de eigen procedures wordt voldaan, en mogelijkheden tot verbetering van het kwaliteitssysteem te identificeren, is communicatie essentieel. Niet iedereen beschikt over alle vereiste auditorvaardigheden (zie bijvoorbeeld ISO 19011), maar vaardigheden kunnen worden geleerd! Daarom is er in deze cursus veel aandacht voor communicatieve vaardigheden.

Door middel van het zelf doen van rollenspelen (met de overige cursisten en met een actrice) leert u effectief communiceren tijdens een audit. Dit betreft zowel de verbale als de non-verbale communicatie. Denk daarbij aan uw attitude jegens de auditee (i.e. de persoon die u in het kader van een interne audit gaat interviewen), het omgaan met emoties, het samenvatten van uw bevindingen, en dergelijke.

De cursisten krijgen rollenspellen die aansluiten bij hun eigen werkomgeving: medisch-, test-/kalibratielaboratorium of inspectie-instelling. Dit unieke concept van Lab-QAcademy is al door vele cursisten als bijzonder leerzaam en plezierig ervaren! De verschillende vormen van vraagstelling worden behandeld. Het goed kunnen hanteren en combineren van open en gesloten vragen leiden tot het uitvoeren van een effectieve interne audit. De praktijksituatie staat centraal in deze cursus. Naast de communicatieve vaardigheden komen alle aspecten van het interne auditproces aan de orde: planning, voorbereiding, relevante steekproeven nemen, afwijkingen formuleren, rapportage, de beoordeling van corrigerende maatregelen en de 4-O-systematiek (Oorzaak, Omvang, Oplosssing, Operationaliteit). Enige normkennis (bijvoorbeeld ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/IEC 17020, ISO 9001, ISO 14001, GLP, GMP) is gewenst.

De cursus is bedoeld voor laboratoriummanagers, kwaliteitsmanagers, inspecteurs, (hoofd) analisten, vakdeskundigen of interne auditoren op mbo-, hbo- of academisch niveau. Deze tweedaagse training is ook geschikt voor bedrijven die ISO 9001 en/of ISO 14001 gecertificeerd zijn en hun interne auditproces willen verbeteren. Inspecteurs op het gebied van NEN 4400 krijgen vanuit de Stichting Normering Arbeid (SNA) accreditatiepunten voor deze cursus toegekend.

Programma
Tijdens deze cursus wordt tevens enige kennis opgedaan van een aantal criteria van de verschillende accreditatie normen.

  • Het interne auditproces: planning, auditorvaardigheheden, voorbereiding, opening, steekproeven nemen, afwijkingen formuleren, afsluiting en rapporteren, 4-O-systematiek
  • Communicatieve vaardigheden, praktijk: rollenspellen en oefeningen met een trainingsactrice

De cursus wordt verzorgd door drs. Peter Kootstra. Lab-QAcademy heeft ruime ervaring met, zo’n 1500 audits wereldwijd uitgevoerd, en kent beide kanten van het accreditatieproces. Op de tweede dag wordt het team versterkt met een trainingsactrice.

Kosten
De kosten voor deze tweedaagse cursus bedragen € 1.195,- (excl. BTW, inclusief trainingsmateriaal, certificaat van deelname, lunches, koffie/thee/ frisdrank).


Training/cursus datum(s)

 
  Lab-QAcademy  |  Postbus 90251, 1006 BG AMSTERDAM
+31(0) 85 246 02 92  |  info@lab-QAcademy.com  |  www.lab-QAcademy.com
 
  print pagina sluit venster