logo
logo

Lab-QAcademy - Trainingen

Design of experiments (DOE) - principes en praktijk

Hoe zet u een onderzoek op? Hoe ontwerpt u een experiment? Vanuit strengere kwaliteitseisen en kostenoverwegingen wordt het steeds belangrijker een onderzoek of experiment gestructureerd aan te pakken. Dat geldt vooral voor de optimalisatie van processen of analyses met meerdere variabelen. In deze cursus leert u met behulp van statistische methoden en software om maximale informatie te halen uit een minimaal aantal experimenten en de (on)afhankelijkheid van variabelen vast te stellen.

Voor wie bedoeld?
U denkt en werkt op hbo-(bachelor) of academisch niveau. U werkt bij een research-, technologische of ontwikkelingsafdeling. U bent verantwoordelijk voor het opzetten en optimaliseren van experimenten, en het analyseren en interpreteren van de uitkomsten.

Het programma

Dag 1:

 • Inleiding proefopzetten
 • Inleiding statistiek
 • Variantie-analyse

Dag 2:

 • Principes van proefopzetten
 • Regressie-analyse
 • Factoriele proefschema’s

Dag 3:

 • Fractionele factoriele proefschema’s
 • Confounding, Resolution, Folding
 • Factoriele proefschema’s in blokken
 • Case: Katapult
 • Power and sample size

Dag 4:

 • Keuze van DOE schema’s
 • Plackett-Burman Designs
 • Robuustheid Designs
 • Proefschema’s voor regressie-analyse
 • Bepalen van Design Space
 • Case: Katapult

Methodiek
De theorie wordt duidelijk gemaakt met aanschouwelijke cases, bijvoorbeeld het optimaliseren van een katapult. U maakt veel oefeningen met statistische software. Daarvan krijgt u ook een demoversie om thuis of op het werk mee te kunnen oefenen. De voorbeelden komen vooral uit de chemische laboratoriumomgeving, maar zijn ook interessant voor onderzoekers uit andere vakgebieden. U wordt begeleid door een docent uit de beroepspraktijk die veel ervaring heeft met het statistisch opzetten en begeleiden van experimenten in een professionele omgeving.

Het resultaat
Na afloop van deze cursus kun je basisprincipes toepassen voor het statistisch verantwoord opzetten van experimenten. Je kunt uitkomsten van eenvoudige experimenten analyseren met statistische programmatuur en je hebt inzicht in de eigenschappen van en de analysemethoden voor diverse soorten proefschema’s.

Het diploma
Na het succesvol afronden van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname.

Tijdsinvestering
De cursus bestaat uit acht dagdelen, waarvan de laatste 2 dagdelen op 1 dag. Tussen de dagdelen door heeft u de gelegenheid uw nieuwe vaardigheden te testen binnen uw eigen praktijk.

Financiële investering
De investering voor deze cursus bedraagt € 2195,= (excl. BTW), arrangementskosten: € 100,=
Totaal: € 2295,=

Opleidingsplaats en uitvoeringsdata:
Eerste en laatste bijeenkomst in Breda.


Training/cursus datum(s)

Er zijn momenteel geen nieuwe data voor deze training/cursus bekend...
U kunt zich wel al opgeven voor deze training/cursus via het aanmeldformulier...