logo
logo

Lab-QAcademy - Trainingen

Opleiding Kwaliteitsfunctionaris Laboratoria

Een kwaliteitssysteem opzetten is één. Maar hoe krijg je je collega’s erin mee? En hoe houd je het in stand? Dit is de eerste opleiding in Nederland die leert hoe u een dergelijk systeem opzet, implementeert en voortdurend verbetert.

De opleiding gaat in op de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende normen en regels op het gebied van kwaliteit (zoals ISO 9001, ISO 17025, ISO 15189 en GLP/GMP), milieu (ISO 14001) en Arbo (ISO 18001). Dit laat zien waar het bij een kwaliteitssysteem werkelijk om gaat. U richt zich vervolgens op het beheersen van de bedrijfsprocessen en de risico’s binnen het laboratorium.

Belangrijker nog dan het vakinhoudelijke, is de motivatie van collega’s om ermee te werken. Daarom besteden we in deze opleiding extra veel aandacht aan cultuuraspecten, communicatie en omgaan met weerstand. Kortom, een zeer praktische opleiding, waar u in de praktijk ook echt iets aan heeft.

Voor wie bedoeld?
U bent een ervaren laboratoriummedewerker op minimaal hbo-niveau. U zit in het (midden)management en bent belast met of werkt mee aan de invoering, het beheer of de verbetering van het kwaliteitssysteem. U wilt u verder te ontwikkelen op dit gebied, maar dan wel zo dat het direct aansluit op uw eigen werksituatie. U vindt het bovendien prettig dat u daarbij wordt begeleid en gecoacht.

Het programma

 • relevante normen: belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen ISO 9001:2000, ISO 15189, ISO 17025, ISO 22000, HACCP, GLP/GMP, ISO 14001 (Milieu) en OHSAS 18001 (Arbo)
 • projectmatig invoeren en onderhouden kwaliteitssysteem
 • soorten documenten en beheer
 • directiebeoordeling en managementreview
 • personeel en organisatie en cultuurverandering: verantwoordelijkheden en bevoegdheden, communicatie, motivatie van medewerkers, omgaan met weerstand, opleiding en training
 • faciliteiten en huisvesting
 • gebruik en beheer van apparatuur
 • risicoanalyses en risicomanagement
 • borging primaire proces
 • relatie kwaliteitsysteem en HSE
 • registratie van en omgaan met klachten
 • interne en externe audits en inspecties: hoe bereidt u zich het beste voor?
 • interlaboratoriumonderzoeken
 • corrigerende en preventieve maatregelen
 • klanttevredenheid
 • afwijkingen
 • data-integriteit

Methodiek
De opleiding kent een unieke aanpak. U krijgt vooral te zien waarop bij inspecties wordt gelet. U kijkt als het ware mee over de schouder van een auditor. Die aanpak maakt snel duidelijk waar u op moet letten bij het inrichten en evalueren van een kwaliteitssysteem.

De culturele en sociale aspecten komen aan de orde tijdens rollenspelen en groepsopdrachten. U krijgt hierdoor inzicht in uw eigen manier van communiceren en het omgaan met weerstand. Zo leert u inspelen op lastige situaties en krijgt u meer overtuigingskracht. Na iedere opleidingsdag gaat u aan de slag met praktijkopdrachten. De resultaten daarvan presenteert u de volgende opleidingsdag. Zo ontstaat er veel onderlinge uitwisseling. Een aantal opdrachten telt mee voor de eindbeoordeling. Ervaren docenten en trainers begeleiden u in het leerproces.

Het resultaat
Na afloop van de opleiding heeft u een gedegen kennis over kwaliteitssystemen en de onderlinge verbanden. U bent in staat keuzes binnen het eigen kwaliteitssysteem te onderbouwen. U kunt uw collega’s motiveren mee te werken en weerstanden overwinnen. U beheerst het vak aantoonbaar beter.

Het diploma
Na het succesvol afronden van de opleiding ontvangt u een certificaat met een specificatie van de behaalde resultaten.

Tijdsinvestering
Deze opleiding bestaat uit acht dagen van 9.30u tot 17.00u en wordt in principe tweemaal per jaar georganiseerd. De opleiding wordt afgesloten met een terugkommiddag voor diploma-uitreiking en feedback op de opdrachten.

Financiële investering
De investering voor deze cursus bedraagt € 3525,- (excl. BTW), arrangementskosten: € 320,=
Totaal: € 3845,=

Opleidingsplaats en uitvoeringsdata:
U kunt de cursus volgen in Breda.


Training/cursus datum(s)