logo
logo

Lab-QAcademy - Trainingen

Praktische statistiek met Excel 1 (kwaliteitscontrole)

Een goede statistische verwerking van meetgegevens wordt steeds belangrijker op laboratoria. Niet alleen omdat nieuwe analysemethoden steeds meer meetgegevens genereren, maar ook door de strenger wordende kwaliteitseisen van klanten en de groeiende aandacht voor validatie van analyseapparatuur. Op basis van onze jarenlange ervaring biedt Avans+ alle voor laboratoria benodigde statistiek aan in twee zeer praktijkgerichte cursussen, die samen een sterk geheel vormen. In dit eerste deel begint u met (de herhaling van) alle basisbegrippen: hoe verwerk en interpreteer ik een reeks meetgegevens, hoe rapporteer ik deze en hoe bepaal ik de onzekerheid in mijn meetresultaten. Het accent van de toepassing wordt gelegd op kwaliteitscontrole, vooral de opzet en het gebruik van controlekaarten en het duiden van kwaliteitsindices.

Alle pluspunten van deze cursus op een rij:

 • Veel tijd voor oefeningen in Excel
 • Veel aandacht voor integratie op het eigen werk
 • Focus op kwaliteitscontrole en procesbeheersing

Voor wie bedoeld?
U bent een laboratoriummedewerker of engineer op minimaal mbo- of hbo-(bachelor)niveau. U hebt in uw dagelijkse praktijk te maken met het verwerken en beoordelen van meetgegevens. U hebt weinig ervaring met de algemene principes van statistiek. U hebt behoefte aan een praktijkgerichte cursus met begeleiding bij de integratie op het eigen werk.

Het programma

 • Normale verdeling
 • Gemiddelde, standaarddeviatie, variatiecoëfficiënt
 • Grafische weergave van een verdeling
 • t-verdeling
 • Spreiding van een gemiddelde en betrouwbaarheidsintervallen
 • Statistische toetsen:
 • z-toets
 • t-toets (tegen een target, voor twee groepen data)
 • F-toets
 • Inleiding Statistische procescontrole (SPC)
 • SPC regelkaart voor gemiddelden en spreiding
 • Het opzetten en onderhouden van regelkaarten
 • OC curve, relatie tussen aantal controlemonsters en ontdekken van een bepaalde verschuiving in het proces
 • Kwaliteitsindices Cp en Cpk

Methodiek
Deze cursus kent een unieke aanpak. Onze jarenlange ervaring heeft geleerd dat veel oefenen met statistische vraagstukken essentieel is voor het slagen van de cursus. In de eerste twee dagen gaat u daarom direct aan de slag met de behandelde theorie regelmatig afgewisseld met oefeningen uit de laboratoriumpraktijk. Dat doet u in Excel. Iedereen heeft dat pakket namelijk ter beschikking. Bovendien beschikt Excel over veel handige functies voor statistische bewerkingen. De oefeningen verlevendigen de theorie en maken deze direct toepasbaar voor de eigen werksituatie. De digitale opdrachten met uitwerkingen kunt u gebruiken als sjabloon voor uw eigen analyseproblemen.

De derde dag van de cursus is bewust een aantal weken later gekozen. In de tussentijd krijgt u zelfstudieopdrachten mee. U krijgt zo ook de kans het geleerde te herkennen en toe te passen binnen uw eigen werk. De derde dag wordt vervolgens besteed aan bespreken van de opdrachten en de eerste ervaringen op uw eigen laboratorium. Dat alles gebeurt onder begeleiding van ervaren docenten, die hun sporen op gebied van statistiek binnen laboratoria bij veel bedrijven hebben verdiend.

Het resultaat
Na het volgen van deze cursus bent u in staat om:

 • meetresultaten op een statistisch juiste manier te verwerken,
 • voor een gegeven praktijksituatie de juiste statistische methodiek te selecteren en toe te passen,
 • meetresultaten met een kritisch oog te bekijken en hieruit statistisch verantwoorde conclusies te trekken,
 • de benodigde statistische functies in Excel uit te voeren,
 • controlekaarten toe te passen en te interpreteren (o.a. in geval van waarschuwingen).

Het diploma
Na afloop van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname. Indien gewenst verkrijgt u, na het succesvol afronden van een toets, ook het Avans+ certificaat Statistiek voor het laboratorium.

Tijdsinvestering
De cursus bestaat uit zes dagdelen, de eerste vier in vier opeenvolgende weken, de laatste 2 dagdelen volgen 2 en 3 weken later. In de tussentijd heeft u de gelegenheid uw nieuwe vaardigheden te testen binnen uw eigen praktijk.

Financiële investering
De investering voor deze cursus bedraagt € 1795,= (excl. BTW), arrangementskosten: € 100,=
Totaal: € 1895,=

Opleidingsplaats en uitvoeringsdata:
De eerste en laatste dag zijn in Breda.


Training/cursus datum(s)

Er zijn momenteel geen nieuwe data voor deze training/cursus bekend...
U kunt zich wel al opgeven voor deze training/cursus via het aanmeldformulier...