logo
logo

Lab-QAcademy - Trainingen

Praktische statistiek met Excel 2 (methodevalidatie)

Een goede statistische verwerking van meetgegevens wordt steeds belangrijker op laboratoria. Niet alleen omdat nieuwe analysemethoden steeds meer meetgegevens genereren, maar ook door de strenger wordende kwaliteitseisen van klanten en de groeiende aandacht voor validatie van analyseapparatuur. Op basis van onze jarenlange ervaring biedt Avans+ alle voor laboratoria benodigde statistiek aan in twee zeer praktijkgerichte cursussen, die samen een sterk geheel vormen. Het accent van dit tweede deel ligt op de validatie van methoden en instrumenten. Uiteindelijk zult u in staat zijn de statistische aspecten van validatie toe te passen.

Alle pluspunten van deze cursus op een rij:

 • Veel tijd voor oefeningen in Excel (inclusief het ontwerpen van spreadsheets)
 • Veel aandacht voor integratie op het eigen werk
 • Focus op validatie van methoden en instrumenten

Voor wie bedoeld?
U bent een laboratoriummedewerker of engineer op minimaal mbo- of hbo-(bachelor)niveau. U hebt in uw dagelijkse praktijk te maken met de statistische kant van validatieprocessen. U hebt de cursus Praktische statistiek met Excel 1 gevolgd of hebt die voorkennis op een andere manier opgedaan. U hebt behoefte aan een praktijkgerichte cursus met begeleiding bij de integratie op het eigen werk.

Het programma

 • Korte herhaling toetsen behandeld in deel 1
 • Uitbijtertoetsen voor individuele waarden en gemiddelden: Dixon’s-Q, Grubbs
 • Uitbijtertoets voor spreidingen: Cochran
 • Onbetrouwbaarheid van de standaarddeviatie en de Chi-kwadraat verdeling
 • Foutenvoortplanting in functies
 • meetonzekerheid
 • ANOVA: variantie analyse met één of meerdere factoren
 • Correlatie en correlatiecoëfficiënt
 • Regressie analyse met toepassing bij kalibratielijnen
 • Het bouwen van statistische spreadsheets in Excel
 • Bepalen van de steekproefgrootte
 • Interlaboratorium testen (herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid)
 • Procedure voor validaties

Methodiek
Deze cursus kent een unieke aanpak. Onze jarenlange ervaring heeft geleerd dat veel oefenen met statistische vraagstukken essentieel is voor het slagen van de cursus. Voor het maken van oefeningen krijgt u daarom veel gelegenheid. Dat doet u in Excel. Iedereen heeft dat pakket namelijk ter beschikking. Bovendien beschikt Excel over veel handige functies voor statistische bewerkingen. Meer dan het toepassen van Excel leert u in deze cursus ook spreadsheets voor uw eigen situatie te ontwerpen.

Op de eerste dag herhalen we kort het onderdeel toetsen uit deel 1. Daarna bouwen we hierop voort met de bovengenoemde onderwerpen. De derde dag van de cursus is bewust een aantal weken later gekozen. In de tussentijd krijgt u zelfstudieopdrachten mee. U krijgt zo ook de kans het geleerde te herkennen en toe te passen binnen uw eigen werk. De derde dag wordt vervolgens besteed aan bespreken van de opdrachten en de eerste ervaringen op uw eigen laboratorium. Dat alles gebeurt onder begeleiding van ervaren docenten, die hun sporen op gebied van statistiek binnen laboratoria bij veel bedrijven hebben verdiend.

Het resultaat
Na het volgen van deze cursus bent u in staat om:

 • het verschil tussen validatie van een toestel en validatie van een methode aangeven;
 • verschillende statistische parameters ten behoeve van de validatie van een methode uitrekenen en interpreteren;
 • relevante statistische toetsen kunnen toepassen (o.a. t-toets, F-toets, uitbijter toetsen etc.);
 • regressie analyse (voor bijv. ijklijnen) en variantie analyse (voor bijvoorbeeld interlaboratorium onderzoeken) uitvoeren;
 • spreadsheets voor de toepassing en berekening van bovenstaande toetsen en parameters opstellen.

Het diploma
Na afloop van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname. Indien gewenst verkrijgt u, na het succesvol afronden van een toets, ook het Avans+ certificaat Statistiek voor het laboratorium.

Tijdsinvestering
De cursus duurt drie dagen, de eerste twee zijn aaneengesloten, de derde dag 2 tot 3 weken later. In de tussentijd heeft u de gelegenheid uw nieuwe vaardigheden te testen binnen uw eigen praktijk.

Financiële investering
De investering voor deze cursus bedraagt € 1795,= (excl. BTW), arrangementskosten: € 100,=
Totaal: € 1895,=

Opleidingsplaats en uitvoeringsdata:
U kunt de cursus volgen in Breda.


Training/cursus datum(s)

Er zijn momenteel geen nieuwe data voor deze training/cursus bekend...
U kunt zich wel al opgeven voor deze training/cursus via het aanmeldformulier...