logo
logo

Lab-QAcademy - Trainingen

ISO/IEC 17020 Inspectie-instellingen

Pragmatisch omgaan met NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012

De eisen van de ISO/IEC 17020:2012 worden geleerd aan de hand van concrete voorbeelden, inspirerende opdrachten en workshops. Steekwoorden zijn ’gezond boerenverstand’, ’pragmatisch’ en ’efficiënt’. Een actieve inbreng wordt zeer op prijs gesteld en wordt onder meer bewerkstelligd door vragen, opdrachten en discussies. De doelstelling is dat de inspectie-instelling bij voortduring valide inspectieresultaten rapporteert. Consumenten, gebruikers en overheden (in het kader van aanwijzing) verwachten meer en meer dat inspectie-instellingen zijn geaccrediteerd.

De cursus is bedoeld voor managers, kwaliteitsmanagers, (hoofd)inspecteurs, vakdeskundigen of interne auditoren op mbo-, hbo- of academisch niveau. Inspecteurs op het gebied van NEN 4400 krijgen vanuit de Stichting Normering Arbeid (SNA) accreditatiepunten voor deze cursus toegekend.

Programma
Tijdens deze cursus wordt kennis opgedaan van alle criteria van de ISO/IEC 17020:2012 (i.c.m. de verplichte ILAC P15).

 • Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit
 • Vertrouwelijkheid
 • Administratieve eisen
 • Organisatie en management
 • Personeel, kwalificatie, monitoring
 • Inspectieproces
 • Rapportage
 • Voorzieningen en apparatuur
 • Klachten en beroepen
 • Managementsysteem + kwaliteitsbeleid
 • Beheer van registraties
 • Interne audits en directiebeoordeling
 • Corrigerende en preventieve maatregelen

De cursus wordt verzorgd door drs. Peter Kootstra. Lab-QAcademy heeft ruime ervaring met en kent beide kanten van het accreditatieproces, zowel bij de invoering van kwaliteitssystemen als laboratorium- en kwaliteitsmanager en in de rol van teamleider en vakdeskundige voor de Raad voor Accreditatie en andere Europese accreditatieinstellingen.

Kosten
De kosten voor deze eendaagse cursus bedragen € 665,- (excl. BTW, inclusief trainingsmateriaal, certificaat van deelname, lunches, koffie/thee/ frisdrank).


Training/cursus datum(s)

Er zijn momenteel geen nieuwe data voor deze training/cursus bekend...
U kunt zich wel al opgeven voor deze training/cursus via het aanmeldformulier...