logo
logo

Lab-QAcademy - Trainingen

ISO/IEC 17025 Test- en Kalibratielaboratoria

Pragmatisch omgaan met EN-ISO/IEC 17025:2017

Iedere medewerker van een laboratorium - van laboratoriumdirecteur tot analist - heeft te maken met kwaliteitseisen. ISO/ IEC 17025 is de meest gehanteerde norm voor het aantonen van de competentie van test- en kalibratielaboratoria. Het lezen en begrijpen van de norm is niet eenvoudig. Vaak verslikken laboratoria zich in de omschrijvingen en tuigen een onwerkzaam bureaucratisch bouwwerk op dat veel tijd kost om te onderhouden en irritatie oplevert bij analisten.

Eind 2017 is de nieuwe EN-ISO/IEC 17025:2017 gepubliceerd! De eisen van de ISO/IEC 17025 worden geleerd aan de hand van concrete voorbeelden, inspirerende opdrachten en workshops. Dit doen we uitgaande van het primaire laboratoriumproces, dat voor iedereen direct herkenbaar is. Steekwoorden daarbij zijn ’gezond boerenverstand’, ’pragmatisch’ en ’efficiënt’. De doelstelling daarbij is dat het laboratorium bij voortduring valide resultaten rapporteert. Een actieve inbreng wordt zeer op prijs gesteld en wordt onder meer bewerkstelligd door vragen, opdrachten en discussies. De cursus is bedoeld voor laboratoriummanagers, kwaliteitsmanagers, (hoofd-)analisten, vakdeskundigen of interne auditoren op mbo-, hbo- of academisch niveau.

Programma
Tijdens deze cursus wordt kennis opgedaan van alle criteria van de ISO/IEC 17025:2017 zoals:

 • Organisatie en personeel
 • Onpartijdigheid
 • Managementsysteem en documentenbeheer
 • Contracten, inkoop en uitbesteding
 • Klachten en feedback van klanten
 • Identicatie en beheersing van afwijkingen
 • Interne audits en directiebeoordeling
 • Corrigerende maatregelen
 • Risico’s en kansen
 • Continue verbetering en PDCA-cyclus
 • Voorzieningen en apparatuur
 • Herleidbaarheid
 • Validatie van methoden
 • Meetonzekerheid
 • Monsterneming en behandeling van monsters
 • Kwaliteitscontroles
 • Rapportage


De tweedaagse cursus PRAGMATISCH OMGAAN MET EN-ISO/IEC 17025:2017 behandelt alle criteria.

De tweedaagse cursus worden verzorgd door drs. Peter Kootstra. Lab-QAcademy heeft ruime ervaring met en kent beide kanten van het accreditatieproces, zowel bij de invoering van kwaliteitssystemen als laboratorium-en kwaliteitsmanager en in de rol van teamleider en vakdeskundige voor de Raad voor Accreditatie en andere Europese accreditatieinstellingen. Na afloop heeft de cursist een goed beeld van de eisen en interpretaties van ISO/IEC 17025 die direct toegepast kunnen worden in de laboratoriumorganisatie.

Kosten
De kosten voor de tweedaagse cursus € 1.195,- (beide excl. BTW, inclusief trainingsmateriaal, certificaat van deelname, lunches, koffie/thee/ frisdrank).


Training/cursus datum(s)