logo
logo

Lab-QAcademy - Trainingen

Kwaliteit op de werkvloer

Op de werkvloer in de laboratoria wordt kwaliteit veelal ervaren als een (administratieve) last. De belangrijkste oorzaak hiervoor kan zijn dat het (niet pragmatische) kwaliteitssysteem onvoldoende is doorgevoerd en onvoldoende wordt begrepen door de werkvloer, terwijl juist daar ervoor moet worden gezorgd dat er valide resultaten worden verkregen!

Op de werkvloer is er onder de analisten behoefte aan meer begrip over het accreditatieproces, over de eisen uit de accreditatienorm en wat dat nu precies voor hun dagelijkse praktijk in het laboratorium betekent. Deze consequenties voor de dagelijkse praktijk op de werkvloer worden behandeld aan de hand van concrete voorbeelden, inspirerende opdrachten en workshops. Dit wordt gedaan vanuit van het primaire laboratoriumproces, dat voor iedereen direct herkenbaar is. Steekwoorden daarbij zijn ’gezond boerenverstand’, ’pragmatisch’ en ’efficiënt’

De cursus is bedoeld voor analisten die werken in een geaccrediteerd laboratorium (test-, medisch of kalibratielaboratorium) of een laboratorium dat accreditatie wil invoeren.

Programma
Tijdens deze cursus wordt kennis opgedaan van alle criteria van de ISO/IEC 17020:2012 (i.c.m. de verplichte ILAC P15).

 • Waarom is accreditatie belangrijk voor mijn laboratorium?
 • Wat zijn de eisen voor een kwaliteitssysteem en waarom is het van belang dat ik met de actuele werkinstructies werk?
 • Wat is validatie en wat is verificatie?
 • Wat is meetonzekerheid?
 • Waarom voer ik kwaliteitscontroles uit?
 • Waaraan moet een controlemonster voldoen?
 • Wat is het belang van ringonderzoeken?
 • Wat kunnen eisen zijn met betrekking tot de laboratoriumuitrusting en omgevingscondities?
 • Welke registraties moet ik bijhouden?
 • Hoe voer ik wijzigingen door in technische registraties?
 • Hoe moet ik reageren op afwijkingen?
 • Waarom worden er interne audits gehouden en wat is mijn rol daarin?
 • Hoe vindt communicatie plaats naar de werkvloer vanuit het management?

Daarnaast wordt aan de cursisten de mogelijkheid geboden om aan het begin van de cursus zelf onderwerpen in te brengen, die gedurende de dag tevens zullen worden behandeld.

De cursus wordt verzorgd door drs. Peter Kootstra. Lab-QAcademy heeft ruime ervaring met en kent beide kanten van het accreditatieproces, zowel bij de invoering van kwaliteitssystemen als laboratorium- en kwaliteitsmanager en in de rol van teamleider en vakdeskundige voor de Raad voor Accreditatie en andere Europese accreditatieinstellingen.

Na afloop heeft de cursist een goed beeld van de eigen rol in het laboratoriumproces en de eigen bijdrage aan de borging van de kwaliteit.

Kosten
De kosten voor deze eendaagse cursus bedragen € 665,- (excl. BTW, inclusief trainingsmateriaal, certificaat van deelname, lunches, koffie/thee/ frisdrank).


Training/cursus datum(s)

Er zijn momenteel geen nieuwe data voor deze training/cursus bekend...
U kunt zich wel al opgeven voor deze training/cursus via het aanmeldformulier...