logo
logo

Lab-QAcademy - Trainingen

Meetonzekerheid

Meetonzekerheid in laboratoria

In een goed chemisch laboratorium wordt een meetmethode eerst gevalideerd en wordt de kwaliteit in de operationele fase voortdurend gecontroleerd. Al deze activiteiten leveren informatie over de meetkwaliteit. De cursus richt zich op het gebruik van deze gegevens om op verantwoorde wijze de meetonzekerheid te berekenen: geen extra experimenten als de informatie er al is.

Kernpunt in de cursus is de beoordeling van de 'representativiteit' van prestatiegegevens:

  • Heeft het prestatiegegeven betrekking op alle analysestappen of dekt het slechts een deel?
  • Is het prestatiegegeven representatief voor alle praktijkmonsters of slechts voor één?
  • Zijn in het prestatiegegeven alle praktijkomstandigheden van het routinematige meten vertegenwoordigd?

In de cursus wordt geoefend met vele praktijkvoorbeelden. U krijgt gevoel voor prestatiegegevens die veel en weinig zoden aan de dijk zetten. U leert ook om uw validatie-experimenten en controles zodanig in te richten dat ze maximaal bijdragen aan de invulling van meetonzekerheid: grote stappen, snel thuis.

Meetonzekerheid wordt vaak gekoppeld aan 'moeilijke statistiek'. In deze cursus ligt de nadruk op de beoordeling van de prestatiegegevens: 95% logisch nadenken, 5% statistiek.

Voor deze cursus is absoluut vereist een HBO-denkniveau en ruime ervaring met de bepaling van prestatiekenmerken. Immers, de prestatiegegevens zijn het uitgangspunt van de onzekerheidsbepaling.

De cursus is dus niet geschikt voor microbiologische analysemethoden.


Training/cursus datum(s)

Er zijn momenteel geen nieuwe data voor deze training/cursus bekend...
U kunt zich wel al opgeven voor deze training/cursus via het aanmeldformulier...