logo
logo

Lab-QAcademy - Consultancy

Lab-QAcademy kan laboratoria ook ondersteunen bij het opzetten en implementeren van managementsystemen die voldoen aan de eisen van ISO/IEC 17025 (test- en kalibratielaboratoria) of ISO 15189 (medische laboratoria).

Voorwaarde hierbij is onder meer dat een laboratorium niet door de Raad voor Accreditatie (RvA) is geaccrediteerd. De reden is dat Peter Kootstra optreedt als teamleider voor de RvA en de RvA als Nationale Accreditatie Autoriteit moet voldoen aan de eisen met betrekking tot de onpartijdigheid zoals vastgelegd in ISO/IEC 17011.

Indien uw geaccrediteerde laboratorium advies en/of ondersteuning wenst met betrekking tot het onderhouden van het managementsysteem, verwijst Lab-QAcademy u graag naar de organisatie Q’nZo (zie www.qnzo.nl).

Q’nZoDeze organisatie kan ook ondersteuning bieden in het opzetten en implementeren van een managementsysteem dat voldoet aan de eisen van ISO 9001:2015. Dit kan ook aantrekkelijk zijn voor laboratoriumorganisaties die zowel willen voldoen aan ISO/IEC 17025 of ISO 15189 in combinatie met ISO 9001.