logo
logo

Lab-QAcademy - Werkwijze

Internationale en nationale normen zijn vaak moeilijk te begrijpen. Laboratoria en inspectie-instellingen nemen in hun handboek regelmatig delen van de (inter)nationale standaard bijna letterlijk over waardoor ook medewerkers het handboek links laten liggen. Er wordt wel beschreven wat er gedaan moet worden maar niet hoe. Het kwaliteitssysteem wordt daarom vaak een administratieve last. Dat het ook anders kan bewijst het succes van Lab-QAcademy.

Cursussen van Lab-QAcademy onderscheiden zich door de wijze waarop de norm behandeld wordt, namelijk direct aansluitend op de dagelijkse laboratoriumpraktijk. Daarbij wordt ook uitvoerig stilgestaan bij het ‘GBV’ (Gezond Boeren Verstand)-systeem dat zeer goed bruikbaar is bij het opzetten en onderhouden van kwaliteitssystemen. Voor de cursisten, zo is in de afgelopen vele jaren gebleken, is dit vaak een feest van herkenning. Bij elke cursus wordt door de deelnemers actief deelgenomen aan opdrachten en discussies. Lab-QAcademy gebruikt daarbij moderne leermiddelen en methoden en vele praktijkvoorbeelden.

Bij de cursus 'interne audit' werkt Lab-QAcademy samen met een trainingsactrice. De cursisten krijgen dan direct terugkoppeling over hun wijze van communiceren tijdens het uitvoeren van een (interne) audit en hoe dit te verbeteren.

De verbeteringen kunnen al tijdens de cursus direct worden ingezet, met een veelal verbazingwekkend positief resultaat. Dit unieke concept van Lab-QAcademy is al door vele cursisten als bijzonder leerzaam en plezierig ervaren!