logo
logo

Lab-QAcademy - Trainingen

PRAGMATISCH OMGAAN MET NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 & EN-ISO/IEC 17025:2017

Test- en Kalibratielaboratoria


Iedere medewerker van een laboratorium - van laboratoriumdirecteur tot analist - heeft te maken met kwaliteitseisen. ISO/ IEC 17025 is de meest gehanteerde norm voor het aantonen van de competentie van test- en kalibratielaboratoria. Het lezen en begrijpen van de norm is niet eenvoudig. Vaak verslikken laboratoria zich in de omschrijvingen en tuigen een onwerkzaam bureaucratisch bouwwerk op dat veel tijd kost om te onderhouden en irritatie oplevert bij analisten.

Eind 2017 is de nieuwe EN-ISO/IEC 17025:2017 gepubliceerd! De eisen van de ISO/IEC 17025 worden geleerd aan de hand van concrete voorbeelden, inspirerende opdrachten en workshops. Dit doen we uitgaande van het primaire laboratoriumproces, dat voor iedereen direct herkenbaar is. Steekwoorden daarbij zijn 'gezond boerenverstand', 'pragmatisch' en 'efficiënt'. De doelstelling daarbij is dat het laboratorium bij voortduring valide resultaten rapporteert. Een actieve inbreng wordt zeer op prijs gesteld en wordt onder meer bewerkstelligd door vragen, opdrachten en discussies. De cursus is bedoeld voor laboratoriummanagers, kwaliteitsmanagers, (hoofd-)analisten, vakdeskundigen of interne auditoren op mbo-, hbo- of academisch niveau.

Programma
Tijdens deze cursus wordt kennis opgedaan van alle criteria van de ISO/IEC 17025:2005 & 2017 zoals:

 • Organisatie en personeel
 • Onpartijdigheid
 • Managementsysteem en documentenbeheer
 • Contracten, inkoop en uitbesteding
 • Klachten en feedback van klanten
 • Identicatie en beheersing van afwijkingen
 • Interne audits en directiebeoordeling
 • Corrigerende maatregelen
 • Risico's en kansen
 • Continue verbetering en PDCA-cyclus
 • Voorzieningen en apparatuur
 • Herleidbaarheid
 • Validatie van methoden
 • Meetonzekerheid
 • Monsterneming en behandeling van monsters
 • Kwaliteitscontroles
 • Rapportage


Masterclasses

Speciaal voor de laboratoria die zullen moeten overgaan van de 2005- naar de 2017-versie zal Lab-QAcademy in 2018 een aantal ééndaagse Masterclasses PRAGMATISCH OVERSTAPPEN VAN ISO/IEC 17025:2005 naar ISO/IEC 17025:2017 geven. Daarin worden de verschillen tussen de 2005- en 2017-versie uiteengezet en wordt uitleg gegeven hoe op een pragmatische wijze invulling kan worden gegeven aan de nieuwe en/of gewijzigde criteria.

De tweedaagse cursus PRAGMATISCH OMGAAN MET NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 & EN-ISO/IEC 17025:2017 behandelt alle criteria.

De ééndaagse Masterclass en de tweedaagse cursus worden verzorgd door drs. Peter Kootstra. Lab-QAcademy heeft ruime ervaring met en kent beide kanten van het accreditatieproces, zowel bij de invoering van kwaliteitssystemen als laboratorium-en kwaliteitsmanager en in de rol van teamleider en vakdeskundige voor de Raad voor Accreditatie en andere Europese accreditatieinstellingen. Na afloop heeft de cursist een goed beeld van de eisen en interpretaties van ISO/IEC 17025 die direct toegepast kunnen worden in de laboratoriumorganisatie.

Kosten
De kosten voor de ééndaagse Masterclass bedragen € 550,- en voor de tweedaagse cursus € 995,- (beide excl. BTW, inclusief trainingsmateriaal, certificaat van deelname, lunches, koffie/thee/ frisdrank).

Data ééndaagse Masterclass

 • 2 maart 2020

Cursusdata tweedaagse cursus

 • 16 en 17 maart 2020