logo
logo

Lab-QAcademy - Trainingen

Omgaan met ISO normen en statistiek voor laboranten (LBO/MBO)

Uw laboratorium is ISO17025 geaccrediteerd en daarom werkt u volgens bepaalde procedures. Je doet als laborant iets, daar komt een getal uit, dat stuur je door. Om onbekende redenen kan een getal fout zijn. Hoe kom je daar achter? Wat doe je als er vermoedelijk iets niet klopt? Wat zijn de gevolgen voor de klant wanneer foutieve waarden vrijgegeven worden? Wat is het verschil tussen routinemetingen en metingen voor validatieonderzoeken? Deze en meer vragen komen allemaal aan bod in deze cursus.

Voor wie bedoeld?
U bent analist op LBO of MBO niveau. U werkt bij op een kwaliteitscontrole laboratorium. U voert voornamelijk analyses uit. U wilt graag weten hoe u zo goed mogelijk met meetwaardes moet omgaan, wat de achtergrond is van de procedures die daarop betrekking hebben en wat uw rol daarin is.

Het programma
Tijdens deze cursus maakt u kennis met de volgende onderwerpen:

Ochtend:

 • Waarom ISO17025?
 • Wat is ISO17025?
 • Wat is eerstelijns controle volgens die ISO?
 • Is het genoeg als je netjes werkt en goed oplet?
 • Om onbekende redenen kan een getal fout zijn. Hoe kom je daar achter?
 • Werken met controlekaarten
 • Het begrip 'normale ruis' vertalen naar de normale verdeling.
 • De kansen die horen bij normale verdeling: wat is nog normaal te verwachten?
 • Herkennen van fouten in analyses

Middag:

 • Verschil tussen routinemetingen en metingen voor validatieonderzoeken.
 • Wat is meetonzekerheid?
 • Wat is een statistische toets?
 • Wat is de p-waarde?
 • Wat is accreditatie? Hoe raak je geaccrediteerd? Hoe raak je de accreditatie weer kwijt?
 • Ringonderzoeken en wat is daarin belangrijk?
 • Gevolgen voor de klant bij foutieve waarden die vrijgegeven worden.
 • Wat doe ik als er vermoedelijk iets niet klopt ('out of control' of lage p-waarde)?
 • OCAP's (Out of Control Action Plan)

Methodiek
U krijgt antwoord op bovenstaande vragen aan de hand van herkenbare praktijksituaties. Die worden nog verder verlevendigd door het uitvoeren van eenvoudige opdrachten met Excel. Zo ontstaat er veel ruimte voor discussie met docent en deelnemers onderling. De cursus heeft dus een sterk interactief karakter. Vooraf kunnen deelnemers ook eigen cases aandragen.

Het resultaat
Na afloop van deze cursus kunt u analyseresultaten op een juiste manier verwerken binnen een ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium. U kunt afwijkingen signaleren en daar maatregelen voor voorstellen. U kunt het belang van de procedures die hierop betrekking hebben motiveren. Daarmee bent u een betere gesprekspartner voor collega's en leidinggevenden.

Het diploma
Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname.

Tijdsinvestering
De cursus bestaat uit 1 dag.

Financiële investering
De investering voor deze cursus bedraagt € 550,-